Наложен платеж

Наложен платеж е услуга, при която стойността на стоката в пратката се заплаща от Получателя при доставката. Услугата Наложен платеж включва задължителна застраховка. Стойността на наложения платеж е ограничена до 5000 лв.

Обратни документи

Обратни документи е услуга, при която куриерът изчаква Получателя да извърши определени действия с получените документи (обикновенно да подпише/подпечата и върне екземпляр от фактура, договор и др.), които впоследствие се изпращат обратно на Подателя. 
В случай на заявена услуга и отказ на Получателя да върне документите за обратна доставка, куриерът отбелязва отказа на товарителницата и услугата не се таксува. Таксуването се извършва при обратната доставка на документите на Подателя.

Обратна разписка

Обратната разписка е екземпляр от подписаната от Получателя товарителница (съдържащ фамилия, подпис, дата и час на получаване), който се предава обратно на Подателя.
Услугата се предоставя на Подателя при поискване (отбелязва се съответното поле на товарителницата).

Допълнителна застраховка

В случай, че Изпращачът желае да застрахова пратката на сума по-голяма от стандартната застраховка, той може да направи допълнителна застраховка.
Застрахователната премия е:
  • 0.35% от обявената стойност на пратката, но не по-малко от 1.00 лв. 
  • 0.5% от обявената стойност на пратката, но не по-малко от 1.50 лв. за чупливи пратки /стъкло, порцелан, фаянс, плексиглас/.

Съботна доставка

Услугата е достъпна само за клиенти с договор с Express One. Цената се определя индивидуално в договора с клиента.

Нотификация на получателя чрез смс / имейл

Нотификацията на получателите представлява имейл или смс
Услугата е достъпна само за клиенти с договор с Express One. Цената се определя индивидуално в договора с клиента.

Лично

Доставка лично до Получателя, записан в товарителницата, чрез проверка на личен идентификационен документ.