Наложен платеж

Наложен платеж е услуга, при която стойността на стоката в пратката се заплаща от Получателя при доставката. Услугата Наложен платеж включва задължителна застраховка. Стойността на наложения платеж е ограничена до 5000 лв.

Обратни документи

Обратни документи е услуга, при която куриерът изчаква Получателя да извърши определени действия с получените документи (обикновенно да подпише/подпечата и върне екземпляр от фактура, договор и др.), които впоследствие се изпращат обратно на Подателя. 
В случай на заявена услуга и невъзможност на Получателя да върне документите в момента на доставката, куриерът може да отбележи удобна дата за последващо посещение. Услугата "Отложени обратни" документи се таксува допълнително.
В случай на заявена услуга и отказ на Получателя да върне документите за обратна доставка, куриерът отбелязва отказа на товарителницата и услугата не се таксува. Таксуването се извършва при обратната доставка на документите на Подателя.

Обратна разписка

Обратната разписка е екземпляр от подписаната от Получателя товарителница (съдържащ фамилия, подпис, дата и час на получаване), който се предава обратно на Подателя.
Услугата се предоставя на Подателя при поискване (отбелязва се съответното поле на товарителницата).

Застраховка

В случай, че Изпращачът желае да застрахова пратката, той може да направи допълнителна застраховка.

  Тежък пакет

  Прилага се за единични пакети с измерено / изчислено тегло по-голямо от 32 кг. 

  Известие на получателя чрез смс / имейл

  Известие на получателите представлява имейл или смс

  Лично

  Доставка лично до Получателя, записан в товарителницата, чрез проверка на личен идентификационен документ.
  Ценова листа  допълнителни услуги