Куриерски услуги на Европейско ниво

Express One е компания, извършваща куриерски услуги на територията на България и в чужбина. Express One е част от куриерската мрежа на Австрийски Пощи в Централна и Източна Европа.

Куриерските фирми от групата на Австрийски Пощи оперират с над 40 сортировъчни и 100 оперативни центъра и 6 000 автомобила на територията на България, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина и Турция. Повече от 6500 куриера доставят годишно над 160 милиона пакета на фирмени и частни получатели.

Express One BG е също така част от европейската мрежа за пакетен и палетен транспорт Евродис (Eurodis), която оперира в 36 държави в Европа.

Ориентация към клиентите

Всичко, което правим, е за нашите клиенти.

Отнасяме се към нашите клиенти по начина, по който искаме да бъдем третирани: с любезност, разбиране и компетентност. Ние сме тук за нашите клиенти - на първо място.

Поставяме стандарти за качество на работа и ориентация към клиента. Приемаме сериозно критиката на клиентите и я разглеждаме като възможност за подобрение.

Ние поемаме и винаги спазваме ясни ангажименти за обслужване на клиентите си. Проектираме нашите продукти и услуги, така че да са ориентирани към клиента, прости и лесни за разбиране.

Фокусираме се върху бъдещето

Нашите действия са характеризирани от ефективност, лоялна конкуренция и устойчивост.

Ние защитаваме бъдещето на нашата компания като важен работодател и доставчик на услуги в страната, като се грижим за икономическата ефективност и устойчивост на компанията. Ние се възползваме от новите технологии, за да създадем добавена стойност.

Ние действаме по начин, по който постигаме резултати и подсигуряваме позициите си на пазара. Действаме ефективно и използваме ресурсите си умерено и рационално. Нашият подход е дългосрочен. Подсигуряваме пазарната си позиция чрез целенасочено прилагане на идеи и иновации.

Нивата на конкуренция непрекъснато се повишават. Ние посрещаме това предизвикателство, като оптимизираме процесите си, като въвеждаме нови продукти и непрекъснато повишаваме ефективността си. Ние се ангажираме да спазваме правилата за лоялна конкуренция и отхвърляме нелоялни конкурентни практики.

Всички сме част от Express One

Откритостта, честността и уважението към всеки човек са база за нашите ежедневни действия.

Ние се грижим за отвореност в комуникацията, уважение и признателност. Всички заставаме зад взетите решения и ги прилагаме заедно. Нашите мениджъри служат като модел за подражание на нашите служители. Ние даваме ориентация и работим за създаването на екипи, съставени от най-добрите членове, които осигуряват постигането на нашите цели. Ние сме отворени за нуждите и отзивите на нашите служители.

Ние уважаваме всички хора и не правим разлика между възрасти, пол, раса, религия, увреждания, сексуална ориентация и произход. Ценим правото на всеки човек на осъществяване в личностен и професионален план. Ние не толерираме дискриминацията под каквато и да е форма и по каквато и да е причина.

Нашите служители са основата за успеха и качеството на нашата компания. Образът на Express One в обществото се оформя не на последно място от действията на нашите служители. Всеки от нас допринася за и предава този образ чрез своята личност, представяне и поведение.

Искаме да бъдем възприети като надежден партньор от нашите клиенти, акционери, бизнес партньори и служители, както и от публичните власти, институции и широката общественост.

История

2006

Компанията „МиБМ Експрес“ е основана като доставчик на неуниверсални пощенски услуги

2011

Изграждане на мрежа за куриерски услуги

2012

Австрийски Пощи АД закупува 26% от дяловете на компанията

2013

Австрийски Пощи АД увеличава дяловете си на 51%

2014

Австрийски Пощи АД увеличава отново дяловете си на 76%

2017

Стартиране на международни доставки и пълна интеграция в мрежата на Евродис

2019

Делът на куриерските услуги нараства на 40% от оборота на компанията

2020

Отделяне на звено Куриерски услуги под нов бранд Express One