Теглообразуване

Всички пратки се претеглят контролно в складовете на Оператора. Ако се установи разлика с обявеното тегло, за вярно се приема контролното. Пратките се таксуват по по-високата стойност между реалното или обемното тегло. Обемното тегло се изчислява по следната формула:
Обемно тегло (кг) = Височина (см) x Дължина (см) x Ширина (см) / 6000.
Закръгля се до цял килограм.

Такса гориво

Tакса гориво се начислява както за вътрешни, така и за международни пратки като процент върху цената на пратката. Таксата гориво се актуализира в началото на всеки месец на база на публикуваната средна цена на дребно на дизеловото гориво през последния ден на предходния месец. Източник: Fuelo
Такса "Гориво" за месец  ЯНУАРИ 2022 - 11,50 % 
Таблица за формиране на Такса гориво в зависимост от цената на дизелово гориво:
ОтДо % Такса Гориво
1,741,836,25%
1,841,936,50%
1,942,037.00%
2,042,137,50%
2,142,238,50%
2,242,339,50%
2,342,4210,50%
2,432,5111,50%
2,522,6012,50%
2,612,6913,50%
2,702,7814,50%
2,792,8715,50%
2,882,9616,50%
2,973,0517,50%
3,063,1418,50%
Посочените цени са в лева с ДДС.

Забранени за превоз предмети

 • Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества
 • Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети
 • Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети
 • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служителите на Express One или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;
 • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации
 • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
 • В пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.
 • Акцизни стоки (цигари, нарязан тютюн, алкохол) за всички международни пратки; Забраната не се отнася за вътрешни пратки ако съдържанието е снабдено с български бандерол.
 • Бързоразвалящи се стоки и материали, храни и хранителни продукти, медицински или биологични изследвания и проби, лекарства и лекарствени добавки.
 • Съдове с газове и течности под налягане и аерозоли, включително празни;
 • Дълбоко замразени вещества;
 • Опасни товари (ADR), ацетон, сух лед, парфюми
 • Други вещества или предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространението, на които е забранено в страната на местоназначението

Адресиране

Подателят осигурява пълно и точно адресиране, включително да предоставя пощенски код по местодоставяне и телефон за контакт с Получателя, които подпомагат навременна и безпроблемна доставка. Пратки с непълни или неточни адреси, както и такива без телефон за връзка с Получателя могат да бъдат обслужени с увеличение на очаквания срок на доставка.
Задължително е предоставянето и на телефон за контакт с Подателя-платец на пратката, в случай, че последния е лице - юридическо или физическо - без договор с Express One. Липсата на телефони за контакт с Подателя и Получателя може да бъде основание Оператора да откаже приемане на международна куриерска пратка.
За международни пратки с доставка до държави извън ЕС, които не са документни, се изисква предварително съгласуване, преди приемане от Express One, относно съдържанието във връзка с възможни допълнителни изисквания и ограничения. За запитванe свържете се с нас: international@expressone.bg