ВидЗони 1 и 2Зона 3
Палет с макс. габарити в см, (ДхШхВ) - 80х120х180  и тегло до 600 кг..88.53177.06
Индустриален палет с макс. габарити в см, (ДхШхВ) - 120х150х180 и тегло до 600 кг..177.06245.16
Проектен товар (с предварително съгласуване) - за всеки следващ кг.0.260.54
Посочените цени са в лева  с ДДС и с включена такса "Гориво" за текущ месец
Приемането и доставката на палетизирана пратка включва и транспортния консуматив - палет, скара; 
За палетизирани пратки не се прилага многопакетен режим. Всеки палет се придвижва като самостоятелна пратка.
Палетизирани пратки, надвишаващи горните ограничения се приемат след индивидуално запитване и потвърждение.
Посочените цени са част от Приложение 1 към ОУ за НУПУ на оператора